Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Велоеволюция

Какво е Велоеволюция?

Велоеволюция е млада неправителствена организация, която съществува официално от 7 август 2007г.

Нашите цели са:
* Да представлява велосипедистите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава интересите и правата им;
* Да работи за създаване на законови и инфраструктурни улеснения, безопасни условия за каране на велосипед;
* Да създава предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел оптимизиране на съществуващите транспортни мрежи;
* Да работи за повишаване на безопасността по улиците при каране на велосипед;
* Да популяризира велосипедния транспорт като по-достъпен, здравословен и екологичен алтернативен начин на придвижване;
* Да създава положително отношение у гражданите към велосипедния транспорт;
* Да стимулира утвърждаване на култура на равнопоставеност и толерантност между всички участници в пътното движение;
* Да подпомага велосипедисти и велосипедни сдружения от различни населени места и да ги обединява в различни мероприятия;
* Да извършва дейности, свързани с устойчиво развитие на транспорта и други, разрешени от закона.

За реализиране на приоритетните цели, Велоеволюция създаде няколко работни групи, в които можеш да се включиш – стани доброволец!

====================================================
Website:
http://velobg.org/


You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: